Εκτύπωση

Κατηγορία D1 + ΠΕΙ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in driving-school

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "D1 + ΠΕΙ".


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θέσεων έως 22.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία D (Κατηγορία Λεωφορείων).
Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 90 € + 30€ + 70 € + 20 € (Εφόσον επιθυμεί να βγάλει και ΠΕΙ) από την Εθνική Τράπεζα
3. Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
· Αίματος –Ουρίας - Σακχάρου
· Ακτινογραφία θώρακος
· Καρδιογράφημα
4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:
· Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
· Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες
· Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
8. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
9. Φάκελος

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 30€ + 70 € + 20 € (Εφόσον επιθυμεί να βγάλει και ΠΕΙ) από Εθνική Τράπεζα
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
6. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
7. Φάκελος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 15 ώρες 

Πρακτικά: 15 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 6 ώρες

Πρακτικά: 15 ώρες

 Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "AΜ".

 Η κατηγορία ΑΜ σας δίνει το δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Ο Υποψήφιος Οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του ενώ η άδεια ισχύει για 15 έτη.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τα  παρακάτω Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για αυτήν την κατηγορία διπλώματος:

  • 21 Θεωρητικά Μαθήματα ΚΟΚ (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα)
  • 10 Θεωρητικά Μαθήματα Μοτοσικλέτας
  • 14 Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας
  • Κάντε κλικ για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για κατηγορία ΑΜ

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "D".

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.
Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία D.
Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Να έχει προϋπηρεσία ενός έτους, τουλάχιστον, σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας C ή C+Ε) κατά τη διάρκεια του οποίου να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια, τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τέτοια προϋπηρεσία του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας D για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χιλιομέτρων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 90 € + 30 € + 20 € + 70 € (Εφόσον επιθυμεί να βγάλει και ΠΕΙ) από την Εθνική Τράπεζα και
3. Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
· Αίματος – Ουρίας - Σακχάρου
· Ακτινογραφία θώρακος
· Καρδιογράφημα
4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:
· Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
· Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες
· Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
7. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
8. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
9. Φάκελος

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 30€ + 20 € + 70 € (Εφόσον επιθυμεί να βγάλει και ΠΕΙ) από Εθνική Τράπεζα
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
6. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
7. Φάκελος

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 15 ώρες 

Πρακτικά: 15 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 6 ώρες

Πρακτικά: 15 ώρες

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "C".

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ.
Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 90 € + 30€ από την Εθνική Τράπεζα
3. Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
· Αίματος –Ουρίας - Σακχάρου
· Ακτινογραφία θώρακος
· Καρδιογράφημα
4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:
· Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
· Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες
· Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
8. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
9. Φάκελος
10. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 30€ από Εθνική Τράπεζα
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
6. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
7. Φάκελος
8. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: 7 ώρες
Πρακτικά: 10 ώρες

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "C1".

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία C.
Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 90 € + 30€ + 70 € + 20 € από την Εθνική Τράπεζα
3. Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
· Αίματος –Ουρίας - Σακχάρου
· Ακτινογραφία θώρακος
· Καρδιογράφημα
4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:
· Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
· Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες
· Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
8. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
9. Φάκελος

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 30€ + 70 € + 20 € από Εθνική Τράπεζα
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
6. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
7. Φάκελος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 15 ώρες 

Πρακτικά: 15 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 6 ώρες

Πρακτικά: 15 ώρες