Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "A".

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή να έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας σε περίπτωση που είναι κάτοχος άδειας Α2.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α (Κατηγορίας Δικύκλων).
Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 90 € + 30 € από την Εθνική Τράπεζα

3. Διπλότυπο Παράβολο 18 € από τo Δημόσιο Ταμείο

4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

Βιβλιάριο υγείας
Αστυνομική ταυτότητά
Παράβολο τράπεζας
Δύο (2) φωτογραφίες
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ, και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

8. Φάκελος

9. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

1. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 30 € από την Εθνική Τράπεζα

3. Διπλότυπο Παράβολο 27 € από τo Δημόσιο Ταμείο

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

8. Φάκελος

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 31 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 10 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες