Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "AΜ".

 Η κατηγορία ΑΜ σας δίνει το δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Ο Υποψήφιος Οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του ενώ η άδεια ισχύει για 15 έτη.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τα  παρακάτω Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για αυτήν την κατηγορία διπλώματος:

  • 21 Θεωρητικά Μαθήματα ΚΟΚ (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα)
  • 10 Θεωρητικά Μαθήματα Μοτοσικλέτας
  • 14 Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας
  • Κάντε κλικ για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για κατηγορία ΑΜ