Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "A1".

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 11kW.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α (Κατηγορία Δικύκλων).
Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 90 € + 30 € από την Εθνική Τράπεζα

3. Διπλότυπο Παράβολο 18 € + 30 € από τo Δημόσιο Ταμείο

4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

Βιβλιάριο υγείας
Αστυνομική ταυτότητά
Παράβολο τράπεζας
Δύο (2) φωτογραφίες
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ, και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

8. Φάκελος 

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

1. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 30 € + 20 € από την Εθνική Τράπεζα

3. Διπλότυπο Παράβολο 27 € από τo Δημόσιο Ταμείο

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

8. Φάκελος

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 31 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 10 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες